سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند . [نهج البلاغه]