سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرکس دانش را بجوید، [کوشش او [کفّاره گذشته اش باشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]