سفارش تبلیغ
صبا
دانش، سِپَر است . [امام صادق علیه السلام]